เข้าสู่ระบบ ลงทะเบียน

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

คำว่า บริษัท ในที่นี้หมายถึง บริษัท เมเปิ้ลไลฟ์ จำกัด

  • เครื่องตรวจน้ำตาลจากเลือดที่ซื้อจากทางบริษัทจะมีการรับประกันความเสียหายที่เกิดจากขั้นตอน การผลิตทุกเครื่องเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยการรับประกันจะไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากการใช้งาน การเสื่อมสภาพตามกาลเวลาอันสมควร
  • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยน หรือคืนสินค้านอกเหนือจากเงื่อนไขการรับประกัน ผลิตภัณฑ์ตามข้างต้น
  • ราคาสินค้าทุกอย่าง ยกเว้นแพ็คเกจรายเดือน จะไม่รวมค่าจัดส่งสินค้า
  • การเข้ามาใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท (maplelife.co.th) และการดำเนินธุรกรรมใดๆ กับทางบริษัท ถือว่าทางลูกค้า และผู้ที่ดำเนินธุรกรรมดังกล่าวได้ยินยอมให้ทางบริษัทสามารถจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยว กับลูกค้าและผู้ที่ดำเนินธุรกรรมดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมการตลาดโดยบริษัท หรือโดย พันธมิตรทางการค้าของบริษัท
  • หากมีการโต้แย้งระหว่างบริษัท หรือพนักงานของบริษัท กับลูกค้า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ว่าคำ ตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด