เข้าสู่ระบบ ลงทะเบียน

เครื่องตรวจระดับน้ำตาล

THB
1,099

เครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือด SD Gluco Navii + Starter pack

 • สามารถรายงานผลการทดสอบได้ภายในเวลา 5 วินาที
 • มีหน่วยความจำในเครื่อง 500 การทดสอบ สามารถดูผลการทดสอบย้อนหลังได้
 • ใช้ตัวอย่างตรวจปริมาตรน้อย (0.5 uL)
 • สามารถรายงานค่าเฉลี่ยของระดับนํ้าตาลที่วัดได้ในช่วงเวลา 7, 14 และ 30 วัน
 • มีสัญลักษณ์แสดงระดับของแบตเตอรี่ตํ่าและเมื่อต้องมีการเปลี่ยนแบตเตอรี่
 • ตั้งค่าเตือนเมื่อตรวจพบระดับนํ้าตาลกลูโคสในเลือดตํ่าได้ (Hypo warning) ที่ระดับ 60, 70, 80 mg/dL
 • สามารถระบุค่าการตรวจวัดก่อนและหลังอาหารได้ (Pre meal and Post meal)
 • ไม่ต้องใช้โค้ดชิพ

*สอบถามราคาขายส่งได้ที่ คุณเมือง โทร.083-823-2636

ข้อมูลเพิ่มเติม
เลขที่ ฆพ.2090/2561

สิ่งที่อยู่ในชุด

เครื่องตรวจน้ำตาล, กระเป๋าผ้า, ปากกาเจาะเลือด, แผ่นตรวจกล่อง 10 แผ่น, เข็ม droplet 10 ชิ้น

THB
1,099
1
ชุด
THB
1,099

เครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือด SD Code Free + Starter pack

 • สามารถรายงานผลการทดสอบได้ภายในเวลา 5 วินาที
 • มีหน่วยความจำในเครื่อง 500 การทดสอบ สามารถดูผลการทดสอบย้อนหลังได้
 • ใช้ตัวอย่างตรวจปริมาตรน้อย (0.9 uL)
 • สามารถรายงานค่าเฉลี่ยของระดับนํ้าตาลที่วัดได้ในช่วงเวลา 7, 14 และ 30 วัน
 • มีสัญลักษณ์แสดงระดับของแบตเตอรี่ตํ่าและเมื่อต้องมีการเปลี่ยนแบตเตอรี่
 • ตั้งค่าเตือนเมื่อตรวจพบระดับนํ้าตาลกลูโคสในเลือดตํ่าได้ (Hypo warning) ที่ระดับ 60, 70, 80 mg/dL
 • สามารถระบุค่าการตรวจวัดก่อนและหลังอาหารได้ (Pre meal and Post meal)
ข้อมูลเพิ่มเติม
เลขที่ ฆพ.2085/2561

สิ่งที่อยู่ในชุด

เครื่องตรวจน้ำตาล, กระเป๋าผ้า, ปากกาเจาะเลือด, แผ่นตรวจกล่อง 10 แผ่น, เข็ม droplet 10 ชิ้น

THB
1,099
1
ชุด

สินค้าอื่นๆ ที่น่าสนใจ