เข้าสู่ระบบ ลงทะเบียน

เครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด STANDARD GLUCONAVII

ง่าย สะดวก รวดเร็ว ด้วยเทคโนโลยีในการดูแลสุขภาพ
เลขที่ ฆพ.2127/2561

แนวทางการให้บริการ

  • รับประกันตัวเครื่อง 3 ปี
  • สามารถ Download คู่มือการใช้งานเครื่องภาษาไทยอย่างง่าย
  • สามารถ Download แนวทางการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
  • บริการให้คำปรึกษาการใช้งานเครื่อง โดยผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์